Nisko-odpadowa technologia

Nisko-odpadowa technologia

Odpady poprocesowe ( koksik, popiół) wytworzone w trakcie działania naszej instalacji mogą zostać zagospodarowane. Z kolei kondensat , powstający podczas odwadniania gazu procesowego może zostać użyty do produkcji wody destylowanej lub bez ryzyka zanieczyszczenia wprowadzony do kanalizacji.