Niska emisyjność

Niska emisyjność

Ze względów środowiskowych i ekonomicznych emisje ograniczamy do minimum. Przed wprowadzeniem do atmosfery, wszelkie gazy zostają dokładnie oczyszczone i dopalone. Właściwe oczyszczenie gazów zapewnia spełnienie standardów emisyjnych. Dodatkowo temperatura , w której zgazowywany jest odpad powoduje , że ilość dioksyn i furanów (substancji rakotwórczych) wytworzonych w procesie jest znikoma.

W związku z powyższym opłaty za korzystanie ze środowiska są niskie.