Elastyczność odpadowa

Elastyczność odpadowa

Konstrukcja modułowa prezentowanej technologii daje naszym ekspertom możliwość dopasowania projektu technologicznego instalacji do morfologii odpadów oraz wymogów klienta. Jest to bardzo ważne w trakcie tworzenia projektu, ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło lub/i chłód jest odmienne w każdym projekcie.

 

Ze względów ekonomicznych odpady wprowadzane do instalacji powinny być:

  • Odpowiednio rozdrobione
  • O wilgotności na poziomie niższym niż 40%
  • O niskiej zawartości siarki i frakcji mineralnych

Nasz projekt technologiczny zawiera bardzo wydajny system rozdrabniania odpadów i system do usuwania frakcji mineralnych z odpadów. Jednak na dzień dzisiejszy nadal dopracowujemy system oczyszczania gazów z siarki.