Korzyści

Niewątpliwą korzyścią związaną z wykorzystaniem naszej instalacji jest
możliwość uzyskania korzyści finansowych z 3 źródeł

Wytwarzania ciepła

Wytwarzania ciepła

Ilość ciepła wyprodukowanego jest trzy razy większa niż ilość energii elektrycznej, dlatego kluczowe jest opracowanie sposobu zagospodarowania ciepła optymalnego dla klienta.

Produkcji energii elektrycznej

Produkcji energii elektrycznej

Nasza instalacja wytwarza nadwyżkę energii elektrycznej, która może zostać wykorzystana przez przedsiębiorcę lub sprzedana do operatora.

Przyjmowania odpadów

Przyjmowania odpadów

Przy średnich kosztach składowania odpadów wynoszących 200zł za tonę, wpływy w przypadku ich przyjmowania lub oszczędności poprzez umieszczenie naszej instalacji na końcu linii produkcyjnej klienta są wysokie

Nisko-odpadowa technologia

Nisko-odpadowa technologia

Nasza technologia wiąże się z bardzo niską ilością wytwarzanych odpadów poprocesowych, które są łatwe do zagospodarowania. Stanowią one dodatkowe źródło dochodu, zamiast znacznego elementu kosztów związanych z ich utylizacją.

Więcej
Niska emisyjność

Niska emisyjność

Poprzez nasze procesy dążymy do odzysku jak największej ilości energii z odpadów. Jedynie niewielka ilość gazów zostaje wprowadzona do atmosfery.

Więcej
Elastyczność odpadowa

Elastyczność odpadowa

Możliwe jest zastosowanie wielu typów odpadów lub biomasy. Ze względu na różną charakterystykę surowców przeznaczonych do przetworzenia, po wstępnych badaniach przygotowany zostanie projekt technologii dostosowanej do przetwarzanego odpadu.

Więcej
Minimalne zużycie energii pomocniczej

Minimalne zużycie energii pomocniczej

Wymagana jedynie przy rozruchu instalacji lub w celu uzupełnienia energii cieplnej w przypadku obniżenia się wartości opałowej w trakcie procesu zgazowania. Po rozruchu instalacja nie wymaga energii pomocniczej.

Więcej
Zaawansowana technologia

Zaawansowana technologia

Oferujemy instalacje z innowacyjnym systemem czyszczącym, automatycznym systemem sterowania pracy instalacji i monitoringiem parametrów procesowych, realizowanym przez naszych specjalistów.

Więcej
Zgodność z wymogami prawnymi

Zgodność z wymogami prawnymi

Nasza instalacja spełnia wszystkie wymogi Ustawy o Odpadach w zakresie termicznego ich przetwarzania, jak i standardy emisyjne zawarte w Prawie Ochrony Środowiska.

Więcej