Wypełnij ankietę

  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3

Dane zawarte w ankiecie są dla nas niezbędne do kompleksowego przygotowania wstępnych wariantów rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb.

Dane klienta - Krok 1/3

1. Dane zwrotne kliena

2. Dostępność surowca

3. Rodzaj surowca głównego:

Icon
Icon
Icon

4. Oczekiwana wydajność instalacji

Zdefiniowanie surowca - Krok 2/3

5. Oczekiwania w stosunku do instalacji

Zapotrzebowanie na:

Energie elektryczną
ilość:

Ciepło
ilość:

Zimno
ilość:

6. Dane fizyczne surowca

7. Skład elementarny surowca (% wagowy w suchej masie):

Usługi - Krok 3/3

9. Jakiego typu usługą zainteresowany jest klient?

Handshake icon

Budowa instalacji „pod klucz”

Jestem zainteresowany kompleksowym rozwiązaniem, obejmującym wszystkie etapy realizacji projektu, od opracowania koncepcji po budowę instalacji oraz szkolenie personelu.

Lub poszczególnymi usługami:

Handshake icon
Badania na dostarczonym surowcu i otrzymanych gazach rzeczywistych
Handshake icon
Sporządzenie studium wykonalności
Handshake icon
Doradztwo w kwestii wyboru najlepszego wariantu wykorzystania technologii zgazowania odpadów
Handshake icon
Adaptacja udostępnionej infrastruktury dla potrzeb instalacji
Handshake icon
Wykonanie raportów, przygotowanie wniosków i zgłoszeń do uzyskania decyzji oraz zezwoleń
Handshake icon
Pomoc przy pozyskaniu środków na inwestycję
* pola wymagane